🖥️ Šajā sertificētajā neformālās izglītības kursā Jūs iegūsiet praktiskas prasmes, lai izveidotu efektīvu tīmekļa vietni, optimizētu to atbilstoši Google algoritmiem, un ar mākslīgā intelekta palīdzību izstrādātu saturu, kas atbilst augstākajiem nozares standartiem.

👩‍💻 Kurss ir veidots ar domu par tiem, kuri vēlas apgūt mājaslapu izstrādi no nulles, neprasot iepriekšējas tehniskās zināšanas. Jūs uzzināsiet, kā veidot pievilcīgas un funkcionalitātiem bagātas mājaslapas, kas vienlaikus ir vienkāršas izveidē un atbilst mūsdienu digitālās kvalitātes prasībām.

💡 Apgūstot šo kursu, Jūs varēsiet radīt mājaslapas dažādiem mērķiem – vai tas būtu Jūsu bizness, projekts, e-komercijas platforma, vai personīgais hobijs. Lektora praktiskā pieredze un zināšanas par biznesu un mārketingu nodrošinās Jums nepieciešamos rīkus, lai veiksmīgi uzsāktu un attīstītu savu klātbūtni tiešsaistē.

📜 Kursa beigās Jūs iegūsiet oficiālu apliecību, kuras izsniegšanu ir licencējusi Rīgas dome, apliecinot Jūsu jauniegūtās zināšanas un prasmes šajā nozarē.

Mērķis: apgūt mūsdienīgi aktuālas digitālās prasmes darbam ar datoru administratīvos un
mārketinga uzdevumos, iesaistot mākslīgā intelekta iespējas, lai veidotu konkurētspējīgu
vizuāli komunikatīvo tēlu organizācijai, projektam vai personai digitālajā vidē.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti: Pamata 2. līmenī veic vienkāršus uzdevumus autonomi vai
ar atbalstu, kur tas nepieciešams sekojošās tēmās un apakštēmās:
1. Komunikācija un sadarbība:
a) mijiedarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas,
b) dalīšanās ar informāciju, izmantojot digitālās tehnoloģijas,
c) sabiedrības iesaistīšana, izmantojot digitālās tehnoloģijas,
d) sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas,
e) tīkla etiķete,
f) digitālās identitātes saglabāšana.
2. Digitālā satura veidošana:
a) digitālā satura veidošana, patstāvīgi un ar mākslīgā intelekta palīdzību,
b) digitālā satura integrēšana un pārstrādāšana,
c) pavairošana un licences.

Mērķa grupa: Pilngadīgas personas.

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību un pieredzi ar programmu saistītā jomā,
priekšzināšanu līmenis: Pamata datorlietotāja prasmes.

Programmas īstenošanas valoda: Latviešu.

Stundu skaits: 10.

Materiālie resursi programmas nodrošināšanai (nepieciešamo mācību līdzekļu, iekārtu
un aprīkojuma saraksts)
1. Neierobežots interneta pieslēgums.
2. Mobilais tālrunis un numurs.
3. E-pasta adrese.
4. Personālais dators ar tīkla kameru, mikrofonu, audio un Google Chrome
pārlūkprogrammu.

Programmas sasniedzamo mācību rezultātu apguves novērtēšana:

Radošā pārbaudes darba novērtēšana ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”.

Programmas apguvi apliecinošā dokumenta nosaukums:

APLIECĪBA PAR NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVI