Kontaktinformācija pārdošanas, GDPR un privātuma jautājumos:

IK BUK.LV

PVN reģ.nr. LV40002190014

Juridiskā adrese: Nākotnes iela 20, Jelgava

E-pasta adrese: info [at simbols] buk.lv

Tel. 255-08 40 9

Citiem jautājumiem un ātrākai saziņai aicinām rakstīt mums Facebook lapā https://facebook.com/sanaglobal/