Lietošanas noteikumi

1.Līgumā lietotie termini

Hostinga komplektu un domēna vārdu mazumtirdzniecību nodrošina uzņēmums SIA SANA Global. Mājaslapu izstrādes un SEO pakalpjumus nodrošina uzņēmums IK BUK.LV.
Klients – rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas saņēmusi lietošanā kādu/s no pakalpojuma sniedzēja piedāvātajiem pakalpojumiem un līdz ar to uzņemas saistības, pamatojoties uz šiem līguma noteikumiem.
Pakalpojums – jebkāds pakalpojuma sniedzēja piedāvāts maksas vai bezmaksas digitāls produkts, hostings vai domēns.
2.Pušu saistības
Klients uzņemas atbildību, lietojot mhostings.lv un mhostings.info vietnēs piedāvātos pakalpojumus. Pakalpojuma sniedzējs nenodrošina materiālo un finansiālo garantiju. Bezmaksas pakalpojumi var tikt atcelti jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma. Pakalpojumu nodrošinātājs nenes atbildību par datu, finansiāliem vai jebkāda cita veida zaudējumiem, t.sk. nejaušiem, negadījumu, īpašu apstākļu un citiem. Lietotājs piekrīt aizsargāt, atlīdzināt, saglabāt un turēt pakalpojuma sniedzēju brīvu no jebkādām prasībām, pieprasījumiem, saistībām, zaudējumiem, izmaksām un pretenzijām, t.sk. ģenerālprokurora un citām juridiskām prasībām pakalpojuma sniedzēju un citas iesaistītās personas, kas var rasties saistībā ar sniegto pakalpojumu vai pakalojumiem, pārdošanām un citām aktivitātēm, kuras veiktas saistībā ar pakalpojuma sniedzēju. Klients piekrīt turēt pakalpojuma sniedzēju brīvu no jebkādām saistībām, kas izriet no pušu sadarbības un/vai mijiedarbības, t.sk., pārdotajiem produktiem, pakalpojumiem vai citā veidā izdotiem no pakalpojuma sniedzēja serveriem.
3. Saturs.
Piedāvātos hostinga pakalpojumus atļauts izmantot Latvijas Republikas un ES likumdošanas ietvaros. Klients ir atbildīgs par mājas lapu un e-pastu saturu. Mēs, kā hostinga pakalpojuma sniedzējs, nenesam atbildību par klientu hostingā izvietoto informāciju.
Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības iejaukties jebkurā no interneta vietnēm, kas tiek uzturētas uz to serveriem. Pakalpojuma sniedzējs un nodrošinātājs patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem rīkoties ar jebkura klienta saturu, kas ir aizskarošs, kaitniecisks vai, iespējams, pārkāpj trešās puses īpašumtiesības. Tikai pakalpojuma sniedzējs un nodrošinātājs ir tiesīgs lemt par tā lietošanas noteikumu jeb līguma pārkāpumu.
4. Maksājumi
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina maksājumu iespējas par hostinga pakalpojumiem reizi mēnesī, 3 mēnešos, 6 mēnešos, gadā, 2 gados vai 3 gados. Ja klients nav apmierināts ar Profesionālā vai Biznesa hostinga pakalpojumu, 14 dienu laikā no tā pieteikšanas iespējams atteikties un pieprasīt pilnu vai daļēju naudas atmaksu. Citiem pakalpojumiem naudas atgriešanas iespēja netiek piemērota.
Šobrīd mēs pieņemam tikai PayPal maksājumus. Atsevišķos gadījums iespējams arī bankas pārskaitījums uz Swedbank. Nav paredzēts līgums uz ilgāku periodu, nekā klients ir apmaksājis. Apmaksas perioda beigās caur PayPal tiek veikts automātiskais maksājums par nākošo periodu, ja vien klients automātisko maksājumu nav atcēlis. Klientam jāatceļ pakalpojums 14 dienu laikā pirms apmaksas perioda beigām.
5. Nokavētie maksājumi
Kārtējo apmaksu paredzēts veikt tajā datumā, kurā pasūtījums pirmo reizi ticis aktivizēts. Ja klients neveic apmaksu 2 dienu laikā pēc noteiktā datuma, hostinga konts tiek apturēts. Ja klients neveic apmaksu 30 dienu laikā pēc noteiktā datuma, hostinga konts, t.sk. jebkādas rezerves kopijas tiek dzēstas. Klientam tiek paziņots par konta dzēšanu e-pastā 5 dienas pirms tā dzēšanas.
6. Drošības politika
Visi pakalpojuma sniedzēja un nodrošinātāja sniegtie pakalpojumi var tikt izmantoti tikai likumīgiem mērķiem. Klients, lietojot pakalpojumus, ir pakļauts Latvijas, Eiropas Savienības, Grieķijas, ASV un starptautiskajiem likumiem. Tas ietver autortiesības, materiālus, kurus pakalpojuma sniedzējs un nodrošinātājs atzīst par kaitnieciskiem, kā preču zīmēm vai ar citiem statūtiem aizsargātiem materiāliem. Klients piekrīt neiesniegt nekādā veida prasības pret pakalpojuma sniedzēju un/vai nodrošinātāju un/vai ar tiem saistītām personām, kas radušās saistībā ar pakalpojumu lietošanu. Pakalpojuma sniedzējs ir pieņēmis šo politiku, vadoties pēc pakalpojuma nodrošinātāja prasībām, un klientam tā ir stingri jāievēro. Kaitniecisks saturs un lietotāji tiek bloķēti tiklīdz tie konstatēti. Klientam ir iespēja pieprasīt informāciju par bloķēšanas iemesliem, rakstot uz palīdzības e-pastu: [email protected]. Pornogrāfija ir aizliegta uz visiem pakalpojuma sniedzēja un nodrošinātāja serveriem. Tas attiecas arī uz seksuāla rakstura attēliem, reklāmām un cita veida saturu, kas novietots uz serveriem.
Hostinga kontos tiešā lejuplāde nav atļauta. Piedāvātais hostings ir piemērots privātām, mazā biznesa un organizāciju mājaslapām. Pakalpojuma sniedzējs informē klientu, ja servera resursu lietojums tuvojās robežām, un piedāvā tā paplašināšanas iespējas saskaņā ar tehnisko nodrošinājumu, kas arī palielina hostinga cenu. Ja klients nepiekrīt cenas pieaugumam, pakalpojuma sniedzējs patur tiesības ierobežot klienta hostinga lietojumu. Parasti klientu mājaslapas minētās robežas nesasniedz, taču tas var notikt datu uzturēšanas un dalīšanās vietnēm.
7. Bezmaksas hostings
Uz bezmaksas hostingu piemērojamas striktākas prasības, saistībā ar bezmaksas hostinga partneru nosacījumiem. Klientam ir aizliegts likvidēt vai bojāt mājaslapu daļu, kas paredzēta pakalpojuma sniedzēja reklāmu ievietošanai.
8. Atbildības ierobežojums
Pakalpojuma sniedzējs un nodrošinātājs nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies dēļ servera darbības pārtraukumiem, nepieejamību vai citos gadījumos. Pakalpojuma sniedzējs un nodrošinātājs nenes atbildību par datu zudumiem, bojājumiem vai dzēšanu. Jebkādi zaudējumi beidzas vienīgi ar pakalpojuma pārtraukšanu.
9. Saistību atruna
Pakalpojuma sniedzējs un nodrošinātājs nenes atbildību par sistēmas darbības pārtraukumu laiku, avārijām vai datu zudumiem, kā arī par klienta ieplānoto peļņu, kura bijusi paredzēta, kad mājaslapu darbība nav nodrošināta. Pakalpojuma sniedzēja piedāvātos pakalpojumus un digitālos produktus uztur trešās personas un pakalpojuma nodrošinātājs/sniedzējs šos pakalpojumus pārdod tālāk klientam. Šie noteikumi ir saistoši visiem pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu un/vai digitālo produktu lietotājiem. Lietošanas nosacījumu un līguma prasību neievērošanas gadījumā klienta profils tiek deaktivizēts. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā brīdi mainīt šos noteikumus, iepriekš nebrīdinot klientu.