PVN kalkulators

PVN kalkulators praktiskam pielietojumam. Ievadiet Latvijas 21% PVN likmi, vai citu likmi pēc vajadzības un aprēķiniet summu ar PVN tikai ar dažiem klikšķiem.

PVN: 0

Summa ar PVN: 0

PVN aprēķina formula

PVN aprēķina pēc sekojošas formulas - ja izmanto Latvijas PVN likmi, kas ir 21%, tad reizina pamatsummu ar 21, pēc tam dala to ar 100 un visbeidzot pieskaita pamatsummu, iegūstot summu ar PVN.

Piemērs:

100 Eur * 0,21 = 21
21 + 100 = 121

pvn kalkulators